yurikanoko
http://twitter.com/yurikanoko

@yurikanoko