Yohihide Sekino(関野 義秀)
http://proto73.sakura.ne.jp/yoshifin/

@yoshi_fin