SifuTutor
By Afif Sani Follow | Public

SIFUTUTOR menawarkan khidmat tutor peribadi beracuankan pendekatan di sekolah-sekolah elit sains yang pertama di Malaysia demi kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.

=====================
2 kepakaran SIFUTUTOR
=====================
1) Akademik: Penekanan teknik, kemahiran dan latihan menerusi modul-modul yang dirumus khas.

2) Perkembangan peribadi, psikologi dan emosi: Kami komited dalam membantu mengenal pasti dan mengatasi masalah berkaitan pembelajaran dan juga peribadi pelajar. Kami percaya mental dan emosi yang sihat mampu melahirkan pelajar cemerlang dari sudut akademik dan sahsiah.