อวยชัย ภิรมย์รื่น
By อวยชัย ภิรมย์รื่น Follow | Public

ด้านการจัดการธุรกิจ:
ทักษะการจัดการบริหารจัดการองค์เชิงกลยุทธ ,การจัดทำกลยุทธ์ระดับองค์กร-หน่วยธุรกิจ-หน่วยปฏิบัติงาน , การวางแผนการตลาดและการบริหารการขาย

ด้านเทคนิค:
การขายโครงการ , การวางแผน-การบริหารจัดการโครงการ(PM) ,การบริหารจัดการความต้องการระบบซอฟต์แวร์(SA), การชี้นำเชิงเทคโนโลยีในการเลือกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ , การส่งมอบงานโครงการ

1 Follower
Comments