Wypadek UK
By gaudystomach18 Follow | Public

Odszkodowanie UK
Trzeba mieć na uwadze, że jeœli będziemy mieli wypadek za granicš, tzn. na obszarze Anglii, to nie jest powiedziane, iż jakieœ odszkodowanie nie przysługuje nam. Spora częœć Polaków mieszkajšcych w Anglii - Luton, Barnsley, etc., najzwyczajniej w œwiecie całkowicie nie zna swoich praw. Zatem weŸmy poprawkę na to, że odszkodowanie za wypadek majšcy miejsce w Anglii naprawdę nie jest czymœ niesamowitym, czymœ co i tak nie będzie nam dane.

1 Follower
Comments