usher_kyoto
By usher_kyoto Follow | Public

“usher KYOTO” は英語を学ぶ方々へ英語を使う機会を提供することを目的に活動するチームです。現在、京都・大阪で活動中!英語学習ブログも更新中!